Vrijwillige brandweer 

De vrijwilliige brandweer werd opgericht in 1928 en is daarmee de oudste brandweer van het toenmalige rayon Rindern. Karl Kamps, mede-oprichter van de brandweer van Mehr werd de eerste brandweermeester. Sinds 1967 staan de brandweerauto en de gereedschappen in het 'nieuwe' brandweerhuis.

De brandweer van Mehr bestaat uit 15 actieve brandweerlieden en 9 oud-gedienden. Ze is één van de zeven blusgroepen van de gemeente Kranenburg.  Iedere veertien dagen wordt op maandagavond geoefend. Dan wordt geoefend op feitelijke inzet, inzet met luchtwegenbescherming en controle van bronnen. Naast de blusgroepen heeft Kranenburg een jeugdbrandweergroep om ook in de toekomst voldoende aanwas in de vrijwillige brandweer te waarborgen. De jeugd van Mehr is daarin vertegenwoordigd met vijf jongens en één meisje. Goed kameraadschap wordt onderhouden op het jaarlijkse uitstapje en bij andere evenementen.