Schuttersvereniging Mehr

De schuttersvereniging Mehr werd in 1951 opgericht en heeft vandaag de dag nog ongeveer 300 leden. Hoogtepunt op de jaarlijkse kalender is de kermis, ieder jaar op de vierde Zondag in Augustus. Het koningsschieten en het prinsenschieten voor de jeugd van 13 tot 18 jaar, is vier weken eerder. De jeugd tot 13 jaar schiet voor de schoolprinswedstrijd met een lasergun.


Op kermiszondag wordt begonnen met een schuttersmis en een kranslegging bij het grafmonument. Daarna volgt het frühshoppen met de proclamatie van het nieuwe koningspaar. De kermis wordt afgesloten met het kroningsball op maandagavond. 

Sinds 1975 hebben vrouwen in de vereniging dezelfde rechten als mannen. Sindsdien hebben meerdere vrouwen het koningsschot gelost. 

Iedere eerste en derde donderdag van de maand komen leden bijeen om het schieten te oefenen. Contactpersoon hiervoor is Peter Pfaffenbach. Voor de jeugdleden is het oefenschieten zondagsmorgens. Hiervoor is Paul Derieth het aanspreekpunt.