Rheinischer Landvrouwenverbond

Het dorpsverbond van de landvrouwen in Kranenburg werd meer dan 60 jaar geleden opgericht. De vereniging behartigt de belangen van vrouwen op het landelijk vlak. Het verbond biedt in haar programma voortgezette educatie, uitstapjes, fietstouren, maar ook bijvoorbeeld voordrachten aan.  De bedoeling is daarmee veelzijdige gebieden af te dekken, zoals sociale betrokkenheid, dorpspolitiek en culturele ontwikkeling. Een bijzonder kenmerk is het grote gevoel van saamhorigheid!