Jachtgemeenschap Mehr

De jachtgemeenschap Mehr werd in 1952 opgericht. Voor de oorlog was alleen sprake van jacht op eigen grond. Vandaag de dag bestaat de jachtgemeenschap uit vijf pachters. Zij hebben als opgave de wildstand te onderhouden. Een wekelijks treffen in de jachthut draagt bij tot een hechte band.