2003 wurde der Wappenbaum von allen Mehrer Vereinen und Gemeinschaften errichtet.
2003 wurde der Wappenbaum von allen Mehrer Vereinen und Gemeinschaften errichtet.

 In 2003 werd de boom met wapens van alle verenigingen en gemeenschappen geplaatst.