De windmolen is kort na 1840 gebouwd. Het is een molen van het type bovenkruier met doorgang. Timmerman en molenbouwer Rütger Vervoorst bouwde de molen. Zijn schoonzoon Gerhard Drihsen uit Kranenburg was bakker. Hij liet waarschijnlijk het huis naast de molen bouwen met daarin een bakkerij en een winkel voor levensmiddelen. Joseph Aengenheister pachtte daarna het bedrijf van hem in 1878. In 1893 kocht Johann Aengenheister (de zoon van Joseph) het voor 15.000 DM. Johann, die in Mehr beter bekend stond als 'Jan de Mölder', droeg in 1955 het gehele bedrijf over aan zijn schoonzoon Franz Krebbers , inclusief molen, bakkerij en winkel. Hij had de bakkerij nog tot 1963. In 1971 liet de Kreis Kleve de molen restaureren. De padvinders uit Kleve richtten het in als vakantieverblijf. In 1979 breidden zij de begane grond uit om de toenmalige muur. Ze maakten daar slaapkamers en sanitaire voorzieningen. Tegenwoordig zijn de molen en het bakkershuis als woning in gebruik.